XXXVIIe Raid national à skis "Randonnées du Nord"

Raid des neiges sur des skis de randonnée

Suwalki, 30 janvier au 5 février

Organisateur : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddzial w Suwalkach

16-400 Suwalki
ul. T. Kosciuszki 37
tél.: +(48-87) 566 59 61
fax: +(48-87) 566 79 47
mail: poczta@suwalki.pttk.pl
www: www.suwalki.pttk.pl

Menu: